Hva er hjerteprat?

Hjerteprat gir deg mulighet til å snakke med en kompetent samtalepartner; Cynthia Lui Düring. Jeg er sykepleierpensjonist som ønsker at du skal ha det bra i hverdagen din. Jeg kan lytte og gi råd om du vil. Målet ditt må være å få en bedre hverdag, noe jeg vil strebe etter hvis du tar kontakt med meg, én eller flere ganger etter ditt ønske.

Jeg har taushetsplikt